36 Bình luận
  • atcm
    Nghe theo con tim, để nhận lại những điều sai trái ư?
    Trái tim đã bao giờ nằm ở bên phải đâu

    Câu này đắt giá thật
Website liên kết