3 Bình luận
  • minute9999
    Vậy là xong rồi, CT HĐ bầu cử hay trưởng ban kiểm phiếu thì xem như xong🤣🤣🤣
  • cutataxoa
    Cô ấy vẫn là chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia từ 31/3/2016 thay thế bác Hùng đến nay luôn mà.
  • bravelion
    Ghế QH chắc vứt cho ông Vượng, BÍ Thư ông Phức, ông Huệ vs Đam ghế TT, Chủ tịch cho ông MInh.
Website liên kết