28 Bình luận
  • quaiquy
    @soskhanh hộp thịt sườn ướp bán cơm tấm, ở Sài Gòn hay làm vậy. Ở trước có bếp than inox để chút nướng thịt ở đó. Nó hốt hộp thịt đó là nó lòi bản họng luôn
  • kekin
    @shimon "có ăn thì ăn đi, hỏi cái gì mà hỏi" - said Ninja Lead
Website liên kết