1 Bình luận
  • ntvim88
    Giờ Ấn Độ như kiểu miền đất hứa mới với các cty Mỹ ấy nhỉ
    Chắc muốn thoát Trung nên dựa vào Ấn chăng :v
Website liên kết