24 Bình luận
  • Scouter
    Đi ngang khu Bình Quới Thanh Đa để thấy tầm nhìn 20 năm của lãnh đạo ta là như thế nào
Website liên kết