8 Bình luận
  • FlyingGeneral
    Khỏe thật. 2 người thế kia cũng ngót tạ rưỡi mà nó khênh chạy được vậy
Website liên kết