3 Bình luận
  • TanNg
    Có quả giảm thuế linh kiện với giảm thuế trước bạ giúp dân mua xe tạm ngừng để chờ
  • sfrsan
    cơ chế chính sách giúp người giàu thoát hàng à.
    giá xe cao do thuế phí cao, nhiều thuế phí chồng chéo, do đại lý ăn dày quá.
    trc mắt giảm thuế phí, sau cần giảm nhiều hơn nữa và cần đơn giản thủ tục thành lập đại lý, gia tăng phân phối. cạnh tranh hơn thì khách hàng có nhiều lựa chọn hơn.
Website liên kết