2 Bình luận
  • hiall
    Lý do nêu rõ trong bài mà sao lại ghi là không lý do?

    Từ công ty lớn về công ty tư nhân, công ty nhỏ họ không nhận là đúng rồi.
    Phí tài năng, trí tuệ. Cứ chờ thêm đi đã.
  • dangquang1020
    Quá đơn giản, bạn đề nghị mức lương 4tr xem người ta có nhận ko
Website liên kết