11 Bình luận
 • hienthao99
  biểu tình thì dc nhưng kiểu đập phá, hôi của không ai đồng tình
 • hiephoa
  những thành phần cơ hội chính trị và đặc biệt là thành phần đạo đức trên mạng thôi. biểu tình -> bạo động hôi của thì méo ai chấp nhận được
 • cs4ko
  Tình hình này chắc những người biểu tình chân chính ở nhà hết rồi. Thành phần ra đường toàn thể loại tội phạm quá
 • hieu_3x
  Nước to mồm về nhân quyền nhất thực chất là nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất, thế mới thấy cái hay cái dở của từng chính quyền.
Website liên kết