5 Bình luận
 • TanNg
  Chả ảnh hưởng gì, Việt Nam là cái lò luyện, cứ tuyến theo cách nào thì sẽ luyện theo cách đó.
 • hill
  Không lấy SAT/ACT chung thì lại sinh ra SAT'/ACT' riêng thôi. Gì chứ dân châu Á thích ứng cái này nhanh lắm
 • webassembly
  Như vậy cơ hội tiếp cận du học sinh nhìu hơn.
 • Sparrow
  Mình thì nghĩ học sinh Việt Nam giỏi luyện thi điểm cao các kiểu. Có thể SAT điểm cao đang là lợi thế giờ không xét thì có khi bị ảnh hưởng bất lợi ấy chứ.
Website liên kết