1 Bình luận
  • hill
    Twitter không biết chiêu "tại/vì/là lỗi đánh máy" chứ cứ cương với Trump có lợi gì
Website liên kết