6 Bình luận
  • Ufodanger
    Hết chuột chưa ta
  • chungsuc_ken
    Vỡ đc cái bình nào chưa !
  • trungmercury
    Các vụ khác thì không biết nhưng vụ cao tốc DN QN chắc còn nhiều củi. Em đã từng ngồi họp với các bác bên ấy và biết bác Hào ko thuộc loại trùm cuối, và kiến thức pháp luật, hợp đồng thuộc loại yếu so với các bác khác thuộc Ban lãnh đạo. Có thể ko chủ đích gây ra lỗi nhưng có thể quy vào quản lý yêú kém do thiếu chuyên môn thật.
Website liên kết