6 Bình luận
  • trangpt86
    Nghĩ mình nằm trên quan tài thì động lực đâu mà đấu tranh bênh tật nữa,
Website liên kết