30 Bình luận
  • SuperSliver
    @giongto35 bảo hộ ngược, doanh nghiệp trong nước thì đè ra đủ thứ thuế với giấy phép, luật lá, còn dn nước ngoài thì tha hồ tung hoành ngang dọc, đấu sao được. Giờ chỉ cần cho DN trong nước hưởng các chính sách tương đương với dn nước ngoài thì chưa biết sao.
    Ví dụ như Tinder là app Việt Nam thì không kể đến chính phủ, ngay cánh báo chí cũng sẽ lồng lộn lên viết bài về FWB, ONS, 419 các kiểu làm băng hoại đạo đức các kiểu
Website liên kết