2 Bình luận
  • hiall
    Nhưng đừng học cách làm kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuât.v.v.
    • lysa6789
      @hiall Hi những cái này thì phải học ngược lại họ: ví dụ như làm thế nào để Shopee giống như Amazon, ĐH Ngoại thương như Harvard, Bkav như Apple và Lotus như Facebook, ...
Website liên kết