2 Bình luận
  • TKM
    Bọn lều báo giờ không phân biệt được tuyến và chuyến luôn hả?
    • VTV
      @tkm trước cũng có bài về ĐS mà ghi sai tên ga luôn, mình comment nhắc thì họ âm thầm sửa rồi xóa comment của mình luôn, chả thấy cảm ơn gì
Website liên kết