7 Bình luận
  • kunboi256
    để sẵn máy đo nồng độ cồn ở nhà bắt nó thổi, ko thì cho nó nhịn thổi.
Website liên kết