2 Bình luận
  • minhnt3
    Há há cái video này chế gì cũng cười được, trừ bọn biết tiếng Đức ra
  • somong1
    Đoạn cuối: gù là bản năng nên đổi thành gù là do rèn luyện thì ý nghĩa hơn
Website liên kết