4 Bình luận
 • vadaihiep
  Sắp có bài báo "Không có chuyện..."
 • SamSam
  "Thủ tướng: Không được ép dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ"
  Nhận tiền và tiêu mạnh mới là giúp kinh tế của đất nước
  • 3nx
   @samsam Dân nhận mỗi người 1 ít, mà nào có dám tiêu mạnh. Gom lại cho cán bộ, tiêu phát dăm ba tỉ thì mới ủn đít kinh tế nhanh được
 • anhtamct
  co tien ho tro nay a?
Website liên kết