11 Bình luận
  • signoreV
    Quẹt hay quét vậy?
  • vn_forest
    Sáng ra em quyét sân đình.
    Làm thầy ngơ ngẩn đứng hình vài giây.
    - Cho cuộc đời trong sáng chút, bớt dung tục - Thằng em, mày xuống đi cho thầy đi đánh răng..
Website liên kết