6 Bình luận
 • huongha
  bản dành cho người đi làm từ 1 năm kinh nghiệm
 • 247az
  Khảo sát thế này thì làm sao đánh giá được Best Place to work nhỉ? Vì người vote đa phần có làm trong công ty đó đâu
 • huongha
  Đây là danh sách các báo cáo tóm gọn khảo sát này từ 2013 - 2018: https://ltus.me/RUB

  Trong mỗi báo cáo có ghi rõ:
  - thông tin khảo sát (số đáp viên, giới tính, vùng miền, độ tuổi, ngành nghề, ..)
  - cách thức thực hiện khảo sát (mô hình khảo sát, bộ tiêu chí, công thức tính điểm, ....)
  - kết quả khảo sát (danh sách top 100 toàn thị trường; danh sách top 10-20 theo từng nhóm ngành, các xu hướng nổi bật về nhân sự và ng lao động của năm khảo sát, các nhận định và tư vấn của 10-35 HR Heads và CEOs đại diện cho ngành, ...)
 • soskhanh
  Dài quá
Website liên kết