1 Bình luận
  • motbit
    Nên chứ, đen ban ngày (Daytime running lamp) dùng để nhận diện xe chứ không phải loại chiếu sáng.
Website liên kết