5 Bình luận
  • hill
    Test dân hay test bộ kit?
  • minryu
    Vậy mà nó cho dân nó túa đi khắp nơi rồi.
  • Kame
    Vì nó sắp đại hội Đảng nên dù vẫn có nguy cơ cao nhưng bắt bỏ phải dỡ lệnh phong toả để an dân trc, cái quan trọng là giữ ổn định chinha trị để đại hội Đangr. Giờ thì toang
Website liên kết