5 Bình luận
  • TanNg
    Lúc nào sắp chết nói câu đó mới tin
  • KaZaT
    Ngoại em năm nay cũng 85 rồi. Bà bị tiểu đường mà lại hay ham ngọt. Bà nói: Để tao ăn cho sướng rồi chết chứ bằng này tuổi sống mà không được ăn ngon thì sống làm gì Nghĩ kể cũng đúng nhưng mà phận con cháu đâu đành lòng thế được.
Website liên kết