5 Bình luận
 • DNM
  Dm cái xứ sở tượng đài
 • tsonega
  Đơn giản là có chậm có không hoàn thành cũng chả có ai phải chịu trách nhiệm và xử phạt cả. Tiền ngân sách chi ra thì đã nhận được và chia đều cả rồi. Hoàn thành làm gì. Để đấy. Ngứa mắt lại chi thêm tiền đầu tư để hoàn thành thì lại có dịp ăn tiếp chứ sao. Ngu gì hoàn thành
 • traitrambom
  Lắm tượng đài thế. Moẹ
 • Haicop
  Không có tượng đài thì thiệt thòi cho tỉnh quá.
  Quan tham làm sao sống xa hoa nếu ko có dự án xây tượng.
Website liên kết