9 Bình luận
  • TanNg
    Uống cũng khá, ngon hơn Ken và nhiều loại bia khác. Giá thì nên giảm 10% để vào vùng hợp lý, 20% để ổn hơn. Có thể thay giảm bằng tích điểm cũng được.

    P/s.

    1 - Về ăn uống thì cái ông Tân đã khen là khá thì với một số ông sẽ là tuyệt ngon cmnr.
    2 - Ông Tân chưa mua lon nào, toàn được tặng uống thử.
Website liên kết