31 Bình luận
  • pis2000
    xử án mà phi tang vật chứng: Con dao Thái - ra chợ mua con khác nộp cho đơn vị điều tra; Mất cái thớt ... ra chợ mua cái mới nộp ... e cũng quỳ các bác ạ
Website liên kết