9 Bình luận
  • Ice
    Truyện này tên là Tuyệt Đỉnh, ra đc tầm 2 năm rồi. Blogtruyen dịch khá nhanh. Mỗi lần xem là nôn ruột.
Website liên kết