4 Bình luận
  • TanNg
    Không chắc chắn đâu, từ đầu tới giờ con virus này đã khiến các nhà khoa học liên tục bị đổ vỡ các khẳng định của mình. Một thái độ phù hợp là nhấn mạnh khả năng thấp điều đó có thể xảy ra, nhưng có "nghi ngờ" với một sự cẩn trọng nhất định.
  • TanNg
    Không chắc chắn đâu, từ đầu tới giờ con virus này đã khiến các nhà khoa học liên tục bị đổ vỡ các khẳng định của mình. Một thái độ phù hợp là nhấn mạnh khả năng thấp điều đó có thể xảy ra, nhưng có "nghi ngờ" với một sự cẩn trọng nhất định.
  • Scouter
    Nếu nó chỉ là mảnh di truyền tại sao lúc trước thì âm tính giờ lại dương tính nhỉ
Website liên kết