22 Bình luận
  • Ice
    Huyện nghèo sao không dựng tượng con cá nhỉ? Đói quá đứng dưới tượng làm bát cơm trắng vã vào mồm.
Website liên kết