5 Bình luận
 • cryptovn
  Dịch kéo dài hết năm chắc chắn tới 95%
 • oangcho
  Phá sản thì đóng cửa hết dịch mở lại
  • thobeo80
   @oangcho có đủ nguồn lực chịu đựng được hết năm ko? E đóng cửa từ tết đến giờ... may mà chuyển gấp sang món khác. Nhìn hai cái xưởng đầu tư quy mô mà rơi nước mắt. Vừa bán nhà trả nợ xong
 • Rantanplan
  Mình thấy đa phần social enterprises là những người tâm tốt, và ít người có tư duy busi ness mạch lạc.

  Mà không có cái đó thì bình thường kinh doanh cũng khó tồn tại rồi.
Website liên kết