2 Bình luận
  • TanNg
    Hôm nọ đọc cũng định gửi link, nhưng đọc kỹ thì là mình sản xuất và thử nghiệm theo phòng thí nghiệm bên Anh, mà hôm đọc bài khác phòng labs này cũng đang làm với Ấn độ cách tương tự. Kiểu như nó thiết kế, còn thử nghiệm và sản xuất thì đẩy sang các nước thứ 3. Thấy hơi gì nên không gửi, mặc dù làm được thế chắc cũng giỏi hơn nhiều ông khác rồi.
  • TanNg
    Hôm nọ đọc cũng định gửi link, nhưng đọc kỹ thì là mình sản xuất và thử nghiệm theo phòng thí nghiệm bên Anh, mà hôm đọc bài khác phòng labs này cũng đang làm với Ấn độ cách tương tự. Kiểu như nó thiết kế, còn thử nghiệm và sản xuất thì đẩy sang các nước thứ 3. Thấy hơi gì nên không gửi, mặc dù làm được thế chắc cũng giỏi hơn nhiều ông khác rồi.
Website liên kết