4 Bình luận
 • phucrever
  Góc phương vị từ của 1 đoạn thẳng là góc bằng, hợp bởi hướng bắc từ (qua điểm đầu đoạn thẳng) đến hướng đoạn thẳng tính theo chiều kim đồng hồ.
 • phuc79
  Độ lệch từ là gì?
  Giá trị góc lệch giữa hướng bắc thật và bắc từ xét tại 1 điểm
 • vid5_huu79phuchuc8686
  Góc định hướng của 1 đường thẳng là góc bằng hợp bởi hướng bắc của đường song song KT trục (giữa, TW) đến hướng đường thẳng tính theo chiều kim đồng hồ.
 • vid5_huu79phuchuc8686
  Tài sản gắn liền với đất thể hiện trên Giấy chứng nhận là tài sản đã hình
  thành trên thực tế tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và thuộc quyền sở hữu của
  người đề nghị được cấp Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Điều 35
  của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
  2. Trường hợp tài sản là nhà ở riêng lẻ thì thể hiện các nội dung theo quy
  định như sau:
  a) Loại nhà ở: ghi loại nhà ở cụ thể theo quy định của pháp luật về nhà ở
  Ví dụ: “Nhà ở riêng lẻ”; “Nhà biệt thự”;
  b) Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của nhà ở tại vị
  trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài tường bao của nhà, bằng số Ả Rập, theo
  đơn vị mét vuông, được làm tròn số đến một chữ số thập phân;
  c) Diện tích sàn: ghi bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông, được làm tròn
  số đến một chữ số thập phân. Đối với nhà ở một tầng thì ghi diện tích mặt bằng
  sàn xây dựng của nhà đó. Đối với nhà ở nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt
  bằng sàn xây dựng của các tầng;
Website liên kết