14 Bình luận
  • minryu
    @vnse_net Mình thấy ra đi thanh thản, có cặp có bạn, đến tuổi đó nữa là thấy mãn nguyện rồi.
Website liên kết