3 Bình luận
  • phucrever
    QĐ Trường sa và QĐ Hoàng Sa là của Việt Nam. Đó là sự thật không chối cãi
  • phuc79
    QĐ Trường sa và QĐ Hoàng Sa là của Việt Nam. Đó là sự thật không chối
Website liên kết