3 Bình luận
  • linhsoi
    Cái này nói hoài. Già rồi mới thâm những câu nói của Bác Hồ: “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Rồi Thế Lữ, tô hoài,,,...
  • TramAnh77
    Đọc xong lại nhớ đến câu: những đứa hay nói đạo lý thường sống....à mà thôi ????????????
Website liên kết