2 Bình luận
  • jakethanh
    Xăng giảm gần 2/3, vé giảm 1/2 thôi cũng được. Mà không giảm giá vé thì lo gì không có lãi
Website liên kết