2 Bình luận
  • tuanna0703
    Mình cài từ chiều, thấy cũng chẳng có gì đáng ngại lắm, thôi làm chuột bạch để đội code có dữ liệu phần mềm tốt hơn
  • thinker
    Cái này open source ra team mình fix hộ xong ngay.

    Tuy nhiên, nếu làm privacy tuyệt đối thì bên bkav (chính quyền) hoàn toàn mất chủ động trong việc truy vết qua app này, phải dựa vào ý thức và sự tự giác của người dùng app.
Website liên kết