2 Bình luận
  • kunboi256
    Kể ra mấy công trình to to ở SG cũng nhiều xe đi kiểu này lắm.
    • iamdung
      @kunboi256 Bọn xe tải mà không có gốc thì sao dám lộng hành? Chạy như ăn cướp, không bạt che, quá khổ, quá tải....
Website liên kết