8 Bình luận
  • beebee
    Chén quen mồm nên mất cảnh giác, tưởng cái gì cũng đớp được.
Website liên kết