44 Bình luận
  • taymonkhanh
    Lên mạng đọc tiểu sử & chiến công ông Phó chủ tịch này đam mê sắc dục kinh hồn: từ cấp 3 đã cho cô bé lớp 10 chửa,học Đại học Bách khoa thì bị trói cứoi vợ,vào SG tourist thịt vợ đồng nghiệp đánh ghen um lên, bị tống sang Sing & Uk để tu nghiêp & CAI NGHIỆN join sex clubs bên Anh kkk
Website liên kết