1 Bình luận
  • HansNam
    Do thiết kế không hợp lý. Khẩu trang làm hai dây ngang vắt từ bên này sang bên kia lớp lọc là giải quyết được vấn đề này
Website liên kết