1 Bình luận
  • KaZaT
    Em không đi chợ nhưng cũng nghe nói vậy. Giảm ở đâu đâu chứ ngoài chợ đâu có giảm. Nếu gà và trứng mà xuống giá thấp thì em nghĩ không cần giải cứu đâu người ta mua đầy. Hay là muốn cứu mà lại bán đúng giá
Website liên kết