21 Bình luận
  • sirmit
    Với góc nhìn khách hàng mua vé 2 hãng: khi bị hủy chuyến bởi dịch
    - VNA cho hoàn tiền về tài khoản (sau 3 tháng).
    - VJA treo tiền chỉ cho mua vé VJ mà không rút về tk được
  • TMA
    @vinhc5 em nè, vẫn chưa vào. Chờ 12k
Website liên kết