8 Bình luận
  • chungtq
    Mang được khỉ ra khỏi rừng, chứ dễ gì mang rừng ra khỏi khỉ
Website liên kết