1 Bình luận
  • TanNg
    Cái này là do tư tưởng PHẢI CÓ KIỂM CHỨNG khoa học thì mới dám thực hiện, chưa có kiểm chứng khoa học mặc nhiên coi là sai, dẫn tới thiệt hại nặng nề rồi mới chịu thay đổi. Lần này coi như một lần rút kinh nghiệm cho những người quá phụ thuộc vào kiểm chứng khoa học, quá phụ thuộc vào các phát ngôn của các nhà khoa học. Bài học rút ra là chân lý đứng trên các nhà khoa học, ý kiến của họ dù đáng tin nhất, nhưng luôn luôn phải biết hồ nghi, chấp nhận hồ nghi rằng không có gì đảm bảo ý kiến của họ 100% là đại diện cho chân lý.

    Nhấn mạnh lại thêm một lần nữa cho các nhà khoa học, năng lực quan trọng nhất của một nhà khoa học đó là biết NGHI NGỜ. Nghi ngờ chính những gì minh biết, nghi
Website liên kết