1 Bình luận
  • thangnc
    Cái này chắc phải có phương pháp xác định việc giảm doanh thu là ảnh hưởng trực tiếp do dịch chứ nhỉ.

    Mình nghĩ những ngành ảnh hưởng kiểu như: khách hàng giảm nhu cầu mua sắm do dịch bệnh dẫn đến giảm doanh thu thì không nên được cứu trợ.
Website liên kết