2 Bình luận
  • bi_tun
    Các nước mĩ, châu âu và nhiều nước khác giờ mới thấy ai là người đúng trong cuộc chiến chống covid này.
Website liên kết