3 Bình luận
 • TanNg
  Thông tin về các ca gần đây không có lịch trình đi lại với địa điểm và thời gian rõ ràng nên không biết đằng nào mà tránh cả. Nguyên mười mấy người của công ty Trường Sinh giờ không nắm được họ qua những đâu, ở đâu để tránh bớt nguy cơ, ca 219 này cũng tương tự vậy.

  Có lẽ bây giờ có chiến lược công bố thông tin mới rồi.
  • ninhgio01
   @tanng Trong sáng nay em cũng thấy có mấy bài nói về việc không lần đc dấu F0.
   Em không dám đi đâu, loanh quanh trong nhà và ôm cái máy tính
 • hn1
  Chính phủ bảo ở nhà và đợi các anh phát tiền sống tạm,là quá chuẩn!
Website liên kết