2 Bình luận
  • quocna
    Sau này báo chí, sách VN sẽ có nhiều bản, bản chuẩn, bản 4.0, 4.1, 4.2, bản teencode, subteencode, English, Vinlish
  • PU69
    Làm thành quy tắc gõ phím mới thay cho telex hay vni còn đc chứ, bảo thay hẳn cách viết thì dẹp
Website liên kết